Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon?

Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon?

PwC järjesti syyskuussa yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland –yhdistyksen kanssa pk-yritysten toimitusjohtajille, talousjohtajille, omistajille ja hallituksen jäsenille suunnatun webinaarin, jonka teemana oli Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon?

Webinaarissa yrityksen arvon muodostumisen keskeisiä näkökulmia avasivat PwC:n asiantuntijat Marko Koski ja Ahti Koskilahti. Käytännön kokemuksistaan kertoivat Eteläranta Capital Oy:n toimitusjohtaja Juha Murtopuro ja Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Yhteenvedon tilaisuudesta esitti lopuksi Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Tilaisuuden juonsi PwC:n partneri Enel Sintonen.

Yrityksen arvon muodostumisesta alusti PwC:n partnerina yritysjärjestelyjen parissa työskentelevä Marko Koski. Yrityksen arvoa kasvatetaan jatkumona eli käytännössä joko toteuttamalla liiketoimintasuunnitelmaa niin että se on mitattavissa, tai valmistautumalla ostamaan uutta liiketoimintaa, integroimalla se omaan yritykseen ja hyödyntämällä synergiaedut.

Yrityksen arvon käsitteessä on kaksi keskeistä näkökulmaa: miten arvoa voidaan kasvattaa ja miten arvo realisoituu esimerkiksi yrityskaupassa tai listautumisessa. Usein huomio keskittyy yrityskaupan toteutumiseen, mikä tarjoaa hetken parrasvaloissa.

”Pitäisi kuitenkin muistaa, että yrityskaupan taustalla on pitkä prosessi, ja että arvonluonti tapahtuu jo paljolti ennen yritysjärjestelyä ja myös sen jälkeen,” Koski painotti.

Yritysjärjestelyä kannattaakin ajatella laajemmin, ei vain koko yrityksen myyntinä. Järjestely voi olla perinteinen yrityksen tai sen osan myynti, listautuminen tai omistus- tai velkajärjestely. Yritysjärjestelyn tekemisessä on ostajan näkökulmasta kyse halusta tehdä fiksuja investointipäätöksiä ja myyjän näkökulmasta taas yrityksen arvopotentiaalin ja odotusten realisoinnista.

Omistaja-arvon kasvattaminen ja siihen liittyvä pitkäjänteinen strategiatyö yrityksen arvon kasvattamiseksi vaatii systemaattisen suunnitelman, jonka mukaan edetään, ja jonka avulla seurataan, että suunnitellut toimenpiteet viedään onnistuneesti maaliin. Lisäksi on oltava valmis tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa, jos se ei osoittaudukaan toimivaksi.

Diilin eli yrityskaupan tekohetkellä mitataan, ovatko suunnitelma ja tulokset lopulta sellaisia, joita muutkin ovat valmiita arvottamaan yhtä korkealle kuin yhtiön omat odotukset, ja toisinaan diili ei vuosien prosessin jälkeenkään toteudu. Arvonluonnin tulee kuitenkin jatkua myös yritysjärjestelyn jälkeen joko aiemman tai uuden omistajan suunnitelman mukaisesti.

Yrityskaupassa ostetaan tulevaisuutta, josta yrityksen tarina kertoo

Koska yrityskaupassa ostetaan tulevaisuutta, on etenkin yhtiön taloudellisten lukujen ja tulevaisuuden tuotto-odotusten syytä olla vahvalla pohjalla. Tämä luo hyvät edellytykset hintaneuvotteluille varsinaisessa yrityskauppaprosessissa.

Lukuja tärkeämpi on kuitenkin yrityksen tarina, joka luo ostohalukkuutta, kilpailua ja vahvaa kiinnostusta yritystä kohtaan. Ilman hyvää tarinaa on vaikea kuvitella onnistunutta yrityskauppaa. Tarinaan on hyvä kiinnittää huomiota jo hyvissä ajoin, sillä tarinaan vaikuttavat yhtiön operatiiviset – ja siten myös tarinaan vaikuttavat asiat – eivät muutu yhdessä yössä.

Omistajan intresseihin on syytä keskittyä ajoissa, jos omistaja suunnittelee esimerkiksi eläkkeelle jäämistä tai yrityksestä luopumista. Tietotaidon ja vastuun siirtäminen on aloitettava hyvissä ajoin ennen varsinaista yrityskauppaprosessia.

PwC:n Corporate Finance-tiimiä ja omistajayrittäjäpalveluita edustava Ahti Koskilahti haastatteli tilaisuudessa Eteläranta Capital Oy:n toimitusjohtajaa Juha Murtopuroa hänen yritysjärjestelyihin liittyvistä kokemuksistaan, joista voit lukea täältä.

Luvut ja tarina kunnossa – miten yrityksen arvo maksimoidaan?

Yrityksen arvon maksimointi edellyttää, että sen avainluvut ja tarina ovat kunnossa. Marko Kosken mukaan PwC on muutama vuosi sitten tehnyt tutkimuksen siitä, miten pääomasijoittajat luovat arvoa. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme keskeistä teemaa arvon kasvattamisessa:

  1. yrityksen liikevaihdon kasvu
  2. suunnitelma arvon kasvattamiseksi sekä sen toteuttaminen ja seuranta
  3. exit-suunnitelma diilin toteuttamiseksi.

Hyvänä viitekehyksenä voi Kosken mukaan pitää sen miettimistä, mitä pääomasijoittaja vastaavassa tilanteessa tekisi. Marko Koski keskusteli yrityksen arvon maksimoinnista Puuilon toimitusjohtajan Juha Saarelan kanssa.

Korona-aikana yrityksen arvon säilyttäminen on ollut monella yrityksellä mielessä: on pitänyt juosta, jotta on pysynyt paikallaan. Kosken mielestä Saarelan kuvaamat asiat resonoivat hyvin hänen webinaarissa esittelemänsä PwC:n arvonluonnin prosessiesittelyn vaiheiden kanssa: miten Puuilo positioitiin markkinassa, mistä yhtiö hakee kasvua, miten yhtiö pitää kiinni kustannustehokkuudestaan ja skaalautuvuudestaan, miten tehokasta toiminta on operatiivisesti ja taseen kannalta sekä mikä loppupeleissä on se arvostuskerroin, jolla markkina arvottaa yhtiötä. Juha Saarelan näkemyksistä voit lukea täältä.

Yritykset ovat erilaisia – yksi malli ei sovi kaikkiin yrityksiin

Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen veti yhteen webinaarin antia. Koska yritykset ovat erilaisia, on hyvä muistaa, että yksi yrityskauppamalli ei sovi kaikkiin yrityksiin. On tärkeää ymmärtää yrityksen tilanne ja omistajien tahtotila: ei ole olemassa yhtä tapaa myydä yritys tai hankkia yritykseen rahoitusta.

Myymisprosessi on kuitenkin hyvin määrämuotoinen ja samankaltainen, päädyttiin siihen sitten mistä omistajastrategiasta tai tilanteesta tahansa. Myös asiantuntijoiden käyttäminen apuna prosessissa on tärkeää.

Saarinen piti kiinnostavana Murtopuron näkemystä siitä, että kun rakennetaan valmiutta myydä yritystä, se parantaa yrityksen liiketoimintaa joka tapauksessa. Hän muistuttikin, että hyvällä hallitustyöllä ja hallituksella on merkittävä rooli varsinkin myyntitilanteessa. Hyvällä hallitustyöllä rakennetaan valmiuksia myydä yritys tai hakea rahoitusta.

Omistajastrategialla ja tarinalla on valtava merkitys yrityksen menestykselle. Siihen, kuinka hyvin sekä operatiivinen johto että omistajat valmistautuvat kaupan jälkeiseen aikaan, kiinnitetään Saarisen kokemuksen mukaan prosessissa melko vähän huomiota.

”PwC:n prosessiesittely sekä Murtopuron ja Saarelan esimerkit osoittavat, että liiketoiminnan kehittäminen ja myyminen ovat systematiikkaa – hyvällä hallinnolla ja hyvällä hallitustyöllä voi ja nimenomaan kannattaa vaikuttaa yrityksen arvoon,” Saarinen kiteytti.