Luvut ja tarina kunnossa – miten yrityksen arvo maksimoidaan?

Luvut ja tarina kunnossa – miten yrityksen arvo maksimoidaan?

Yrityksen arvon maksimointi edellyttää, että luvut ja tarina ovat kunnossa. Mutta miten yrityksen arvo maksimoidaan? Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoi PwC:n yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen kanssa järjestämässä webinaarissa Puuilon kasvutarinasta ja yhtiön työstä arvon kasvattamiseksi.

Vähittäiskaupan alalla toimivan Puuilon kasvu on ollut viime vuosina voimakasta: vuonna 2017 yhtiöllä oli 15 myymälää, kun nykyään myymälöitä on 34. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoi Puuilon kasvutarinasta, jonka seurauksena yhtiö listautui vuoden 2021 kesäkuussa. Yhtiön kokonaisarvo listautumisannissa oli 560 MEUR ja nyt yhtiön arvo on yli 600 MEUR.

Saarela nosti esiin yhtiön historiasta valintoja ja ratkaisuja, jotka näkyvät edelleen lähes 40 vuotta toimineen Puuilon liiketoiminnassa ja vaikuttavat yhtiön arvonluontiin.

Valikoimastrategia ja sen merkityksen ymmärrys. Vähittäiskauppayhtiölle valikoima on keskeisen tärkeä, sillä myyntitulot syntyvät siitä, kun asiakkaat ostavat Puuilosta tavaraa. Valikoiman ja myymäläkonseptin on siis oltava ostajia puhutteleva ja heidän tarpeisiinsa kohdistettu. Ostamisen ja asioinnin on oltava asiakkaalle selkeää ja helppoa.

Puuilossa on tunnistettu yhtiölle tärkeä asiakaskunta eli aikuiset tee-se-itse -ihmiset – ei ole järkevää yrittää myydä kaikkea kaikille. Asiakastuntemuksen ansiosta Puuilossa ymmärretään paremmin tavallisen suomalaisen ihmisen arkea ja tarpeita.

Olennaisimpaan eli asiakkaaseen ja myyntiin keskittyminen. Vähittäiskauppayhtiössä fokuksen on oltava asiakkaita kiinnostavassa tavarassa, mikä tuo lisää myyntiä. Myynnin kasvu tukee osaltaan yhtiön arvonluontia. Puuilon kulttuurissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota siihen, mikä kasvattaa myyntiä ja on olennaisinta asiakkaan kannalta. Lisäksi myymälässä työskentelyn on oltava henkilökunnan näkökulmasta sujuvaa ja tehokasta.

Perheyhtiössä on ymmärretty tehdä ratkaisuja ajoissa. Ratkaisuilla osoitetaan, että yrityksessä on nähtävissä kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa.

Edellä kuvatut prioriteetit ovat säilyneet hyvin yrityksen elinkaaren aikana. Nopeasta kasvusta huolimatta yhtiössä on kyetty toimimaan niin, ettei kasvuvauhti ole karannut käsistä, toimintaan ole syntynyt pullonkauloja tai tehty tarpeettomia toimenpiteitä. Puuilossa on ollut selkeä, yhteinen tavoite kasvattaa yhtiötä ja pitää se kannattavana.

Saarela kertoi, että yhtiöllä on eri vaiheissa ollut erilaisia omistajia: ensin yhtiön perustajat, sitten pääomasijoittaja ja nyt listayhtiön omistajat. Kaikilla Puuilon hallituksen jäsenillä on vähittäiskaupan alan toimialakokemusta, mikä on osaltaan auttanut pitämään fokuksen oikeissa asioissa. Hallituksessa on toiminut koko ajan joko yrityksen omistajia tai perustajaperheen jäseniä ja hallituksen tuki yhtiön toimivalle johdolle on ollut ensiarvoisen tärkeätä.

Saarelan mukaan on ollut aikoinaan viisas päätös myydä yhtiö pääomasijoittajalle oikeassa vaiheessa silloin, kun yhtiössä todettiin, että yhtiöön tarvitaan lisää hartioita, uutta johtajuutta ja strategista kyvykkyyttä. Pääomasijoittajan mukaan tulon myötä yhtiössä uudistettiin johtoa, määriteltiin selkeät kasvutavoitteet, mittarit ja strategia, joilla kiihdytettiin yhtiön kasvua.

Yhtiön rakenteita on Saarelan mukaan tietoisesti rakennettu niin, että jonkinlainen yritysjärjestely voidaan tehdä ja yhtiön paperit ovat kunnossa myös yritysjärjestelyä ajatellen. Yhtiötä on kehitetty siten, että toimintamalli on skaalautuva ja mahdollistaa uusien myymälöiden avaamisen. Kasvuun on myös ohjattu resursseja. Samalla Puuilossa on vahvistettu yrityksen kulttuuria ja osallistettu henkilöstöä sen kehittämiseen.

”On tärkeää, että Puuilon ostajat ymmärtävät loppuasiakasta, ja että valikoimapäätöksiä tekevät henkilöt elävät itse sitä elämää ja hengittävät samaa ilmaa kuin asiakkaamme. Yrityksen johdon on toimittava esimerkkinä, mitä tulee suoraviivaiseen toimintakulttuuriin, tarkoituksenmukaisuuteen, taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen. Johdon on jaksettava pysyä mukana myymälöiden toiminnassa ja myyjien elämässä sekä omalla toiminnallaan osoitettava, mikä on tärkeää”, kertoi Saarela.

”Tärkeimpiä tehtäviäni ovat olleet kasvun kiihdyttäminen sekä kannattavuuden ylläpitäminen ja parantaminen. Niiden ansiosta olemme kyenneet kasvamaan. Puuilolla on hieno tarina ja toimiva konsepti. Päätös listautumisesta juuri silloin vallinneessa tilanteessa oli hieno. Puuilolla on potentiaalia kasvaa ja tavoitteena tuplata kokonsa myös tulevina vuosina,” Saarela summasi.

Teksti perustuu PwC:n yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen kanssa syyskuussa järjestämään webinaariin, jonka teemana oli Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon? Webinaari oli suunnattu pk-yritysten toimitusjohtajille, talousjohtajille, omistajille ja hallituksen jäsenille. Webinaarissa yrityksen arvon muodostumisen keskeisiä näkökulmia avasivat PwC:n asiantuntijat Marko Koski ja Ahti Koskilahti. Käytännön kokemuksistaan kertoivat Eteläranta Capital Oy:n toimitusjohtaja Juha Murtopuroja Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Yhteenvedon tilaisuudesta esitti Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Tilaisuuden juonsi PwC:n partneri Enel Sintonen.