Hallituksen tulee olla tarkkana kriisin keskellä

Kirjoittaja: Christoffer Wasastjerna, Partner, Oy Capwise Ab Päivämäärä: 29.4.2020 Hallituksen tulee olla tarkkana kriisin keskellä Kirjoitin aiemmin Linkedin palveluun muutaman ajankohtaisen sisällön liittyen yritysten kriisinhallintaan ja hallituksen rooliin siinä. Hallituspartnerit Helsinki, jossa olen mukana partnerina, pyysi minua yhdistämään nämä kirjoitukset. Toivottavasti tästä on monelle hyötyä. Hallituksella on vastuu auttaa, mutta myös korostunut seurantavastuu kriisin hoidossa Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja yhtiöiden myynnin tuntuva vähentyminen on saanut useat yhtiöt vaikeaan tilanteeseen. Jopa kassakriisi on mahdollinen. Hallituksella on tässä tilanteessa velvollisuus jatkuvasti seurata ja arvioida yhtiön taloudellista asemaa sekä huolehtia seurantaa tukevan raportoinnin järjestämisestä yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Kriisiaikoina hallituksen aktiivisen ja erityisen huolellisen…

Itsensäjohtaminen on yrityksen muuntautumiskyvyn moottori – erityisesti poikkeustilanteissa

Itsensäjohtaminen on yrityksen muuntautumiskyvyn moottori – erityisesti poikkeustilanteissa Menestyvän yrityksen tunnusmerkkinä pidetään sitä, miten nopeasti yritys pystyy muuntautumaan poikkeaviin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Hankkiakseen tämän muuntautumisen kyvyn yrityksellä tulee olla sitoutunut ja motivoinut henkilöstö. Avain tähän on johtajuus ja organisaatiokulttuuri. Yrityksen hallituksella on tärkeä ja aktiivinen rooli luodessaan organisaatiokulttuuria ja nimittäessään yrityksen toimitusjohtajan. Poikkeustilanteessa hallituksen tulee pystyä tarkastamaan yrityksen strategiaa ja tukemaan toimitusjohtajaa hänen uudistaessaan yrityksen toimintatapoja markkinatilanteen muuttuessa. Greenstep on perheyrityksenä mielenkiintoinen esimerkki notkeasta organisaatiokulttuurista ja johtajuudesta. Greenstep on kymmenvuotisen historiansa aikana vaalinut huolellisesti hierarkittoman ja ilman raskaita prosesseja toimivan organisaatiokulttuurinsa perintöään. Tämä emergenssin strategiatyön piirteitä edustava tapa perustuu siihen,…

Strategian jalkauttaminen Koronan vanavedessä

Strategian jalkauttaminen Koronan vanavedessä Juuri nyt on selkeyden aika! Hallituksen tehtävä on huolehtia yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Siksi tarvitaan – rahoituksen hankkimisen lisäksi, kykyä pitää kiinni strategiasta ja sen jalkauttamisesta. Korona ja PK-yritysten rahoitus Korona virus on sekoittanut maailman talouden maaliskuussa 2020, kun tätä artikkelia kirjoitan. Maa toisensa jälkeen ilmoittaa suuremmista ja suuremmista apupaketeista yritysten pelastamiseksi. Nämä apupaketit ovat aivan välttämättömiä monille toimialoille esim. matkailu, lentoliikenne, ravintola-ala, jne. PK-sektori on ehkä kaikkein eniten uhattuna yksinkertaisesti siksi, että rahoitusasema PK-yrityksissä, eteenkin start-up:ssa, on heikko ja siksi, että isommat yritykset perinteisesti kriisitilanteissa alkavat siirtämään projektejaan ja viivästyttämään maksatuksiaan. PK-yritysten hallituksissa tilanne on tiukka….

Miksi vastuullisuus kuuluu hallituksen agendalle?

Miksi vastuullisuus kuuluu hallituksen agendalle? Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että omien ostosten ja hankintojen vastuullisuutta on vaikea arvioida. Meistä lähes 30 % on sitä mieltä, että vastuullisuus-teemasta puhuminen on ärsyttävä ilmiö. Mm. edellä kuvatut madonluvut lyötiin lokakuun alussa pöytään Suomen valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan avoimeen strategiaprosessiin kuuluvassa workshopissa. Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Silfver fasilitoi johtoryhmänsä kanssa tilaisuutta, jonne oli kutsuttuna julkishallinnon, yritysten ja liittojen huippuasiantuntijoita laajasti eri toimialoilta. Sain itse olla mukana hallituksen puheenjohtajan roolissa. Miksi kuluttajan kokemuksen tai ylipäätänsä vastuullisuuden pitäisi kiinnostaa myös suomalaisten yhtiöiden hallituksia? Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali 2035 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda…

Hallitus tarvitsee asiakastalouden osaamista ja työkaluja

Hallitus tarvitsee asiakastalouden osaamista ja työkaluja Hallitusten strateginen asiakasosaaminen on vielä puutteellista ja määrittelemätöntä. Vain vajaa puolet hallituksista nostaa asiakkuudet säännöllisesti agendalleen. Suurin osa hallituksista ei seuraa asiakasriskejä, poistumaa tai asiakkuuksien arvon kehitystä. ”Asenne on kuitenkin kunnossa eli kiinnostusta löytyy. Nyt tarvitaan työkaluja ja osaamisen kehittämistä. Hallituksen täytyy myös ymmärtää muutoksen merkitys yrityksen rakenteeseen ja johtamiseen. ”, hallitusten ja johdon asiakastalouden tilaa tutkinut Pia Rautakorpi kertoo. Asiakkaalla on entistä enemmän valtaa ja valinnanvaraa itselleen sopivien tuotteiden ja palveluiden valinnassa. Uusi asiakas- ja alustatalouden aika vaatii yrityksissä ajattelun, rakenteiden ja toiminnan muutosta. Pia Rautakorpi ja Jaana Rosendahl tutkivat marras-joulukuussa 2017 Hallituspartnereiden,…

Laadukas omistajastrategia on kasvun ja menestyksen tae

Laadukas omistajastrategia on kasvun ja menestyksen tae Yksi yritystoiminnan menestyksen edellytyksistä on oikein käsitelty ja viestitty omistajastrategia. Sen luomisessa auttaa Hallituspartnereiden kehittämä Omistajastrategian työkalu, joka edistää yhteistyötä ja -ymmärrystä omistajien, hallituksen sekä yrityksen johdon välillä. – Hallituksen tehtävä on tuoda näkyväksi omistajien tahto yrityksen toiminnassa. Siksi omistajatahdon kirkastaminen ja oikeanlainen kommunikointi luovat hallitustyölle kestävän perustan, sanoo Omistajastrategian työkalun kehittämistä vetänyt liikkeenjohdon konsultti ja Hallituspartnereiden-jäsen Tapani Koski. Omistajastrategian määrittely vahvistaa omistajuutta ja sen linjaukset luovat perustan hallitustyölle ja yrityksen strategialle. Hallituspartneiden luoma työkalu perustuu jäsentemme laajaan kokemukseen strategiajohtamisesta ja monenlaisesta hallitustyöskentelystä Intuitiivisesta suunnitelmalliseksi Työnsä kautta Koski näkee omistajuuden merkityksen nousseen yritystoiminnassa entistä…

Herätys omistajat ja nimitysvaliokunnat, herätys – Asiakastalous vaatii osaamista johdolta

Herätys omistajat ja nimitysvaliokunnat, herätys – Asiakastalous vaatii osaamista johdolta Sarja: Asiakas hallituksen agendalle Julkaisemme Asiakas hallituksen agendalle -sarjassa kolme osaa. Juttusarjan taustalla on maaliskuussa 2018 julkaistu tutkimus Asiakas Hallituksen ja Johdon agendalla. Asiakastalous vaatii johdolta osaamista Marras-joulukuussa 2017 Hallituspartnereiden, Boardmanin ja Board Professionals Finlandin verkostossa asiakastalouden tilaa selvittäneessä tutkimuksessa vain 17%:lla hallituksista ja johtoryhmistä löytyi strategista asiakastalouden osaamista. ”Tutkimuksen avoimet vastaukset paljastivat, kuinka heikosti yritysjohto erottaa strategisen ja operatiivisen asiakkuuksien johtamisen. Yli puolet yrityksistä ei hallitustyössään säännöllisesti käsittele asiakkuuksiin liittyviä mittareita, vaikka niillä voitaisiin erinomaisesti ennustaa kannattavuutta ja yrityksen tulevaisuuden kassavirtoja.” kertoo asiakasarvon kehittämiseen ja hallitustyöhön keskittyvä Pia Rautakorpi,…

Joskus hallitustyö on hankalaa ja hyödytöntä

Joskus hallitustyö on hankalaa ja hyödytöntä Riku Asikainen, Pia Pakarinen ja JP Virtanen valottavat, milloin ulkopuolista hallituksen jäsentä ei yksinkertaisesti kannata hankkia. Yrityksen hallitukseen ei aina haluta ulkopuolisia jäseniä. Yksinomistaja voi kokea ulkopuolisen hallituksen turhana rasitteena. Vakiintunut päättäjäporukka voi pelätä päätöksenteon hidastumista. – Minulle on kerrottu yleisimmin syyksi, että päätöksenteon pelätään hidastuvan jos hallitukseen tulee henkilö, joka ei ole täysin sisällä yrityksen toimintatavoissa, Pia Pakarinen Helsingin seudun Kauppakamarista sanoo. Avanto Ventures –kiihdyttämön perustaja JP Virtanen arvioi omistajien haluavan pitää päätöksenteon kokonaan omissa käsissään. – Pelätään, että ulkopuolinen hallituksen jäsen kaventaisi heidän valtaansa, vaikka tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. – Saattaa…

Kuntayhtiöiden hallitustyö hyötyy ulkopuolisesta osaamisesta

Kuntayhtiöiden hallitustyö hyötyy ulkopuolisesta osaamisesta Kuntasektorin hallitustyöhön tarvitaan lisää uutta ja ennakkoluulotonta ajattelua sekä vahvaa ulkopuolelta tulevaa liiketoiminta- ja toimialaosaamista, sanoo helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja hallitustyöläinen Risto Rautava. – Koska kaupungin omistamien yritysten tulisi pärjätä muiden yritysten tapaan, on hallitustyön rooli niissä merkittävä. Sen sujumiseksi myös kuntayhtiöihin tulisi saada kaupungin toiminnan tuntevien politiikkojen lisäksi ulkopuolista, toimialalähtöistä osaamista, sanoo pitkän linjan kunnallispolitikko, kaupunginvaltuutettu Risto Rautava. Rautava on toiminut aiemmin Vantaan Energian varapuheenjohtajana ja Ortonin hallituksen jäsenenä. Vuosina 2004–2008 Vantaan Energian hallituksessa päätettiin muun muassa 300 miljoonan euron jätevoimalan hankkimisesta. Koska investoinnit ovat valtavia, niiden vaikutukset yltävät pitkälle tulevaisuuteen. Hallitustyön päätökset ovat pitkäkantoisia…

Perheyritys tarvitsee ulkopuolista näkemystä

Perheyritys tarvitsee ulkopuolista näkemystä Perheyritystä johtava Timo Saalasti perusti yritykselleen hallituksen kun muu ei auttanut. Ammattimaisen hallitustyön myötä yrityksen strategia on tullut ymmärrettäväksi koko työyhteisölle ja perheen dynamiikka on saanut uutta tasapainoa. Saalasti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Saalasti piirtää fläppitaululle pitkän janan. Hänen mukaansa yritykset voi jakaa sille sen mukaan, kuinka ymmärrettävää niiden liiketoiminta on ihmisille. Janan toiseen päähän asettuvat jokapäiväisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset, toiseen päähän taas startupit, jotka puuhastelevat uusien, usein vaikeasti ymmärrettävien teknologioiden, kuten tekoälyn kimpussa. Oman yrityksensä Saalasti asettaa oikealle, startupien puolelle. Tämä tuo hallitustyöhön omat haasteensa. Kestävän kehityksen arvoilla toimiva Saalasti Oy valmistaa biopolttoaineiden…