Mitä on whistleblowing suomeksi?

Mitä on whistleblowing suomeksi? Whistleblowing eli pilliin puhaltaminen tarkoittaa rikkeistä raportointia ja väärinkäytösten paljastamista. Erika Heiskanen, Juuriharjan partneri sanoo: ”Tunnemme hyvin ajatuksen pelin poikki viheltämisestä, mutta meillä ei ole vakiintunutta termiä teolle. Ehkä me voimme puhua pilliin viheltämisestä tai epäilyn ilmoittamisesta tai huolikanavasta”. EU direktiivi tulee, mikä muuttuu? Aiemmin kanava, jossa pilliin puhallettiin, saattoi olla sähköpostiosoite, postilaatikko tai mikä tahansa keino, jolla huolistaan saattoi ilmoittaa. Kun EU direktiivi astuu voimaan 17.12.2021, se ei enää riitä, vaan ilmoituskanavan täytyy olla suojattu ja anonymiteetin varmistava. Kanava tulee pakolliseksi kaikille yli 50 henkeä työllistäville organisaatioille tämän vuoden joulukuussa. Yli 250 henkeä työllistävillä organisaatioilla…

Miten kävi, kun kilpailukenttä muuttui kansainväliseksi

Miten kävi, kun kilpailukenttä muuttui kansainväliseksi PwC:n yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen kanssa järjestämässä webinaarissa pureuduttiin kansainvälistymiseen. Puheenvuoroissa tuli esiin, kuinka kansainvälistymiseen tarvitaan uusi kartta. Arto Metsänen kiteytti hyvin ajatuksen siitä, että kansainvälinen yritys ei voi toimia onnistuneesti, ellei se toimi lokaalisti uudella markkinalla. Kansainvälinen johtoryhmä ei muuta ainoastaan yrityksen kieltä vaan myös toimintatavan vientiyrityksestä aidosti kansainväliseksi yritykseksi. Alexander Rosenlew korosti maaorganisaatioiden merkitystä paikallisen markkinan tuntemisessa mm. oikeiden jakeluteiden valintoihin liittyvissä kysymyksissä ja olemassa olevien paikallisten suhteiden hyödyntämisessä. Oikeat henkilövalinnat niin yrityksen johdossa kuin paikallisorganisaatioissa ovat onnistumisen tae. Kansainvälistyminen voi onnistua vain, jos yrityksellä on selkeä visio ja…

Tietoinen muutoksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen etäajassa

Tietoinen muutoksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen etäajassa Aamutreeneissämme Vesa Silfver kertoi omasta muutoksen johtamisen kehityspolustaan valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, tuoreena toimitusjohtajana. Muutoksen johtamisen lähtökohdat olivat kiinnostavat. Vuonna 2018 Motivalla oli jo 20-vuotinen historia takanaan, ja henkilöstö oli hyvin sitoutunutta Motivan tehtävään yhteiskunnassa. Toimitusjohtajan vaihtuminen, kannattavan kasvun tavoitteet sekä tarve uudistaa toimintaa haastoivat niin johtoa kuin henkilökuntaakin. Vesa kuvasi omaa työkalupakkiaan tietoisen muutoksen johtamisessa 100 päivän prosessina. Ensimmäinen osa suunnitelmaa oli tutustua nykytilaan. Perehdy ensin faktoihin; tunnusluvut monipuolisesti tarkasteltuna. Rakenna luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen henkilökunnalle; käy keskustelut mahdollisimman laajasti organisaatiossa. Kerää kehitysideat. Kuuntele asiakkaiden näkemykset ja kokemukset. Strategian rakentaminen oli…

Miksi immateriaalioikeudet kuuluvat hallituksen agendalle?

Miksi immateriaalioikeudet kuuluvat hallituksen agendalle? Aineeton omaisuus ja sitä määrittelevät IP-oikeudet (IPR, immateriaalioikeudet, teollis- ja tekijänoikeudet) kuuluvat pk-yritysten hallitusten agendalle. Hallitukselle IPR-asioiden hoito on osa hallinnon ja toiminnan asianmukaista järjestämistä ja varainhoidon valvontaa. Aineettomat oikeudet kuuluvat osaksi yrityksen strategiaa, joko erillisenä IPR-strategiana tai osana esim. brändistrategiaa, riskienhallintasuunnitelmaa ja kilpailijaseurantaa. Aineettoman omaisuuden merkitys vaihtelee yrityskohtaisesti, mutta kasvua ja kansainvälisyyttä tavoitteleville yrityksille se on merkittävä menestystekijä. Myös yrityskaupoissa aineettomat oikeudet nousevat esille. Digitalisaatio, AI, data- ja verkostotalous ovat lisänneet niiden yritysten määrää, joilla IPR on olennaisessa asemassa yrityksen strategian kannalta. Huolimattomasti hoidetut IPR-asiat voivat muodostaa yritykselle merkittävän riskitekijän, joka jopa estää uusille…

Hallitusammattilaiset tiivistävät rivejään – Hallituspartnerit Helsinki (HPH) ja Board Professionals Finland (BPF) yhdistyvät

Hallitusammattilaiset tiivistävät rivejään – Hallituspartnerit Helsinki (HPH) ja Board Professionals Finland (BPF) yhdistyvät Yhdistyksen tavoitteena on lisätä merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten kiinnostusta hallitustyötä ja ulkopuolisia hallituksen jäseniä kohtaan. Tavoitteena on myös edistää hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta ja osallistamista. Yhdistys on aktiivisesti yhteyksissä pk-yrityksiin, niiden omistajiin ja hallituksen puheenjohtajiin ja arvioi yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia tuoda hallitukseen ulkopuolista asiantuntemusta. Tällä hetkellä noin 40 prosentissa pk-yrityksistä on ulkopuolinen hallituksen jäsen. Usein ulkopuolisen jäsenen mukaantuloon liittyy yrityksen murrosvaihe: muutokset omistusrakenteessa, kuten sukupolvenvaihdos, kasvupyrkimykset, investointi, yritysjärjestely, kansainvälistyminen tai mahdollinen kriisitilanne. Ulkopuolisen hallituksen jäsenen tuomalla näkemyksellä, osaamisella ja kokemuksella voi olla iso merkitys…

Axopar Boats Oy palkittiin vahvasta hallitustyöstään Kultaisella Nuijalla

Axopar Boats Oy palkittiin vahvasta hallitustyöstään Kultaisella Nuijalla Helsinkiläinen moottoriveneiden suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin keskittyvä Axopar Boats Oy on voittanut valtakunnallisen Kultainen Nuija 2021 -palkinnon. Vuonna 2014 perustetun yrityksen vuoden 2019 liikevaihto oli 55,46 miljoonaa ja päättyneen tilikauden 2020 liikevaihto oli n. 78,5 miljoonaa. Axopar Boats Oy on ollut alusta lähtien velaton ja sen liiketoiminta on ollut ensimmäisestä tilikaudesta lähtien voitollista, vaikka Axopar investoi jatkuvasti vahvasti tuotekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Axopar Boats on saanut maailmanlaajuista tunnustusta useiden venealan palkintojen voittajana ja juuri äsken joulukuussa 2020 Axopar (Axopar 28 Cabin) voitti ensimmäisenä Eurooppalaisena venevalmistajana maineikkaan Boat of the Year -palkinnon USA:ssa. …

”Etätyön invaasio?”

”Etätyön invaasio?” Koronan myötä ihmiset ympäri maailman ovat joutuneet työskentelemään etänä. Tämä on itse asiassa onnistunut yllättävän hyvin ja nyt moni yritys miettii, että mitä jos tämä olisikin hyödyllinen tapa myös jatkossa? On selvää, että osa yrityksistä on kärsinyt, mutta osa myös hyötynyt, Koronasta. Häviäjien joukkoon kuuluu varmasti lentoliikenne ja koko matkailuala. Hyötyjänä oli ilmiselvästi verkkokauppa-sektori ja IT-ala, mutta myös hieman ehkä yllättävästi esim. kuluttajia palveleva sangen perinteinen rautakauppa – sektori. Keväällä ja kesällä moni etätöitä tekevä suuntasi energiansa myös puutarhan ja terassien kunnostukseen! Voiko vielä odottaa, että Korona oli lyhyt poikkeus ja kaikki palaa pian normaaliksi? Ehkä ei kuitenkaan….

Yrityskulttuuria ja shampanjaa

Yrityskulttuuria ja shampanjaa Urani ensimmäisissä työpaikoissa Taloustutkimuksessa ja Pauligilla, ja vähän myöhemmin mediatoimisto Dagmarissa ja Tamrolla pohdin, että on se yrityskulttuuri ihmeellinen juttu. Se asuu verhoissa tai seinissä, kahvihuoneissa ja käytävillä. Sillä sama ihminen (minä) saa uudessa ympäristössä ihmetellä erityisesti työkaverien käyttäytymistä ja toimintatapoja. Yhdessä paikassa läppä lensi ja toisessa työkaverit tuskin puhuivat toisilleen. Kolmannessa kaikki vaikenivat, kun pomo tuli paikalle. Seinät ja verhot jäivät, kun minä lähdin. Myöhemmin siirryin liiketoimintavastuuseen pörssiyhtiöön, sitten oululaiseen perheyhtiöön ja sen jälkeen globaaleille kentille, ja sama havainto ihmisten erilaisista toimintatavoista jatkuu. Kuitenkin oma suhtautuminen asiaan on eri: mitä asialle pitäisi tehdä vai pitäisikö? Hallituksesta…

Seuraajasuunnittelu ja strategisen osaamisen varmistaminen hallitustyön keskiöön

Seuraajasuunnittelu ja strategisen osaamisen varmistaminen hallitustyön keskiöön Tutkimusten mukaan pk-yritysten toimitusjohtajista 80 prosenttia nimitetään yhtiön sisältä, mutta vain neljännes heistä on kokenut olleensa valmis uuteen rooliinsa. Eteenpäin katsova hallitus voi rakentaa tulevaisuutta yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstöosaston kanssa, jotta tähän rimakauhua aiheuttavaan tilanteeseen joutuu yhä harvempi. Suunnittelusta käytäntöön Vastuullinen hallitus sekä johto määrittelevät avainhenkilöstöään ja seuraajasuunnittelua tehdään, mutta jäävätkö nämä powerpointien hautausmaalle vai lähdetäänkö aidosti miettimään miten tuleviin, vaativampiin rooleihin kasvatetaan valittuja? Prosessin liikkeellepano vaatii avarakatseista johtajuutta ja uskallusta katsoa eteenpäin. Useimmiten käydään dialogia aiheista: Keitä ovat yhtiön parhaat ja kyvykkäimmät tekijät? Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Näillä kysymyksillä tulevaisuuden suunnittelu…

Uskalla kasvaa-tapahtumassa keskusteltiin digitalisaatiosta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti

Uskalla kasvaa-tapahtumassa keskusteltiin digitalisaatiosta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti Hallituspartnerit Helsinki järjesti 23.9.2020 livestreematun Uskalla kasvaa-tapahtuman, jossa keskusteltiin Korona-ajan digiloikasta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti. Nämä aiheet ovat olleet käsittelyn kohteena useassa foorumissa viimeisten kuukausien aikana, mutta näin konkreettisiin tapoihin käsitellä asiaa en muista törmänneeni. Korporaatiolta esimerkkiä start up:lle? Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen toi osuudessaan esille sen, miten iso korporaatio voi olla notkea kuten korona-aikana Kesko on toiminnassaan osoittanut. Ronkainen kertoi esimerkin senioripuhelimesta, jonka avulla poikkeustilanteessa palveluja on avattu niille ihmisille, joiden arkea eivät some tai chatti kosketa. Tämä on tärkeä oivallus, sillä digitalisoitujen palvelujen suunnittelussa ovat usein keskiössä käyttäjät,…