Rekrytointi kuuluu hallituksen agendalle

Suomessa 66 % työntekijöistä on ”lähtöhousut jalassa” (Kauppalehden lukijakysely, 11/2021) ja 35 % Pk-yrityksistä sanoo, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on kasvun este (EK:n suhdannebarometri 01/2022). Rekrytoinnista on siis tullut tai tulossa – muotitoimialoja ehkä lukuun ottamatta ̶ strateginen asia ja niin ollen se kuuluu listalle ”hallituksen kysymykset toimitusjohtajalle”. Lähtökohtakysymys on tietenkin se, miten yrityksen rekrytointi on hoidettu. Työvoima ei tule hakematta eikä aina niinkään. Onko meillä teknologia-alan tapaan henkilöitä, jotka tekevät sitä, eivät vain yhtenä kymmenistä muista töistään, vaan kokopäiväisesti, ja jos normaalit keinot eivät tuota tulosta, mielikuvituksellisesti. Miten suhtaudutaan yritysostoihin keinona saada erikoisosaajia, globaaleihin markkinoihin, työkiertoon tai työtehtävämuotoiluun? Toimitusjohtajan…

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Jaana Palomäki

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Jaana Palomäki Kauppakamareiden pk-hallitusbarometrin (6/2021) mukaan koronapandemia sai aikaan digiloikan myös pk-yrityksissä. Etäyhteyksien käyttö kokouksissa ja verkkotyökalujen hyödyntäminen ovat lisääntyneet hallitustyöskentelyssä merkittävästi. Hallitukset ovat koronakriisin takia käsitelleet myös enemmän riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä. Myös strategiaan, operatiiviseen liiketoimintaan sekä rahoituksen ja käyttöpääoman riittävyyteen liittyvien kysymysten käsittely lisääntyi noin joka neljännessä yrityksessä. Tässä ContractZenin ja Hallituspartnerit – BP – Helsingin blogisarjassa käydään hallitusammattilaisten kanssa keskustelua hallitustyöhön ja yritysten menestykseen liittyvistä asioista. Tällä kertaa haastateltavana Jaana Palomäki.  Jaana Palomäki on johtamisen ja muutosjohtamisen monipuolinen osaaja. Hänellä on kokemusta erilaisista johtoryhmistä ja hallituksista yli viidentoista vuoden ajalta. Tällä hetkellä Jaana…

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Kirsi Räikkönen

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Kirsi Räikkönen Viimeaikaisten akateemisten tutkimusten mukaan hallitusten monimuotoisuudella on yhteys yrityksen kannattavuuteen. Tämä selittyy sillä, että eri taustoista tulevat hallituksen jäsenet tuovat laajasti ammattitaitoa ja tietoa yrityksen päätöksentekoon ja innovatiivisuuteen. Osaamisen ja kokemuksen maksimoimiseksi pk-yrityksen kannattaa ammattimaistaa hallitustyö ottamalla mukaan riippumattomia hallitusjäseniä. ContractZenin ja Hallituspartnerit – BP – Helsingin blogisarjassa hallitusammattilaiset kertovat näkemyksiään siitä, miten hallitustyöllä autetaan pk-yrityksiä menestymään. Sarjan toisessa osassa ääneen pääsee Kirsi Räikkönen. Kirsi Räikkönen on hallitusammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä FMCG-, muoti-, design- ja vähittäiskauppaorganisaatioista. Tällä hetkellä hän on Lignell & Piispanen/Oy Gust. Ranin -yhtiön toimitusjohtaja, lisäksi hän…

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Juha Blomster

Blogisarja: Vaikuttavan hallitustyön anatomia – haastattelussa Juha Blomster Kauppakamareiden teettämän ”PK Hallitusbarometri 2021” -selvityksen mukaan tehokas hallinto auttaa yritystä keskittymään sen ydintehtävään ja vaikuttaa myös yrityksen uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Varsin moni pk-yritys hakee yrityksen johdon ja omistajakunnan ulkopuolelta vahvistusta hallitukseensa. Eniten lisäarvoa yritykselle tuottaa hallitus, jossa on mukana hallitustyön ammattilaisia, joilla on kokemusta ja näkemystä myös liiketoiminnan eri osa-alueista ja yrityksen toimialaan liittyen markkinoista, asiakkuuksista ja kilpailutekijöistä. Tässä ContractZenin ja Hallituspartnerit – Board Professional Helsingin blogisarjassa haastatellaan hallitustyön ammattilaisia, jotka työskentelevät pk-sektorin yrityksissä. Blogisarjan ensimmäisessä osassa keskustelimme tulevaisuuden hallitustyön teeseistä Juha Blomsterin kanssa. Juha Blomster on hallitusammattilainen, jolla on kokemusta…

Miksi Euroopan suurimpien yritysten toimitusjohtajista yli 90% on miehiä?

Miksi Euroopan suurimpien yritysten toimitusjohtajista yli 90% on miehiä? Olen monimuotoisen ajattelun vannoutunut kannattaja. Luen jatkuvasti tutkimuksia ja lehtiartikkeleja siitä, kuinka monimuotoisemmat hallitukset johtavat innovatiivisempiin ratkaisuihin, kartoittavat yritystoimintaan liittyviä riskejä kattavammin, ymmärtävät asiakasta paremmin ja laajentavat yrityksen näköalahorisonttia ja keskustelukulttuuria. Jos uskomme, että suuryritysten rekrytointiprosessit ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia, miten on mahdollista, että Euroopan suurimpien yritysten toimitusjohtajista yli 90% on miehiä? Tässä kontekstissa huolestun suomalaisen pk-sektorin ja toki suurempienkin yritysten kilpailukyvystä maailman markkinoilla. Kun yli puolet Euroopan ja Suomenkin yliopisto-opiskelijoista on naisia, mutta ylimpään johtoon yltää alle 10%, voidaan puhua mittavan sijoituksen, potentiaalin ja osaamisen hukkaan heittämisestä. Eihän meillä voi…

B2B-yrityksen asiakaskokemus ja PK-yrityksen hallitus – Asiakas hallitustyön keskiöön!

B2B-yrityksen asiakaskokemus ja PK-yrityksen hallitus – Asiakas hallitustyön keskiöön! Asiakaskokemus (eng. Customer Experience) sana on hyvin intuitiivinen. Halusimme tai emme, meillä kaikilla on miellyttäviä tai vähemmän miellyttäviä kokemuksia kaupallisista tilanteista. Usein B2B-yritykset kokevat valmistaessaan tuotteen tai toimittaessaan palvelun, että arvo syntyy automaattisesti, kun asiakas ottaa tuotteen/palvelun käyttöön. B2B-liiketoiminnassa kuitenkin osa arvosta syntyy asiakkaan omissa prosesseissa, joihin toki yritys voi vaikuttaa positiivisesti. PK-yrityksen hallitus saa usein liian vähän tietoa asiakkuuksista ja niiden kehityksestä, ainakin tutkittua tietoa. Asiakaslähtöinen B2B-yritys on kuitenkin monen hallituksen, ja omistajan, tavoitteena. Miten tätä tavoitetta kohdin voisi edetä? Edesmennyt Harvard Business Schoolin professori Clayton Christensen on kirjoittanut asiakaslähtöisyydestä…

Onko monimuotoinen hallitus hypeä vai onko siitä hyötyä PK-yritykselle?

Onko monimuotoinen hallitus hypeä vai onko siitä hyötyä PK-yritykselle Kiihtyvää vauhtia muuttuva toimintaympäristö ja monimuotoisuus haastavat myös pk-yritysten hallituksia. Mitä monimuotoisuus merkitsee pk-yrityksille, ja onko se merkittävä kasvu- ja menestystekijä? PwC:n ja Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen 25.11. järjestämässä webinaarissa pohdittiin monimuotoisen hallituksen olemusta ja käytännön kokemuksia monimuotoisuutta toteuttavissa yrityksissä. Webinaarissa monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä kokemuksistaan keskustelivat Incapin hallituksen jäsen ja AvantAdvisor Oy:n perustaja Päivi Jokinen, Nixun hallituksen varapuheenjohtaja Marko Kauppi, Suomisen henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen ja PwC Suomen tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta vastaava partneri Niina Vilske. Tilaisuutta fasilitoi Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jaana Komulainen. Incap oli ensimmäisellä sijalla sekä Nixu ja Suominen viiden parhaan joukossa suomalaisten small cap -yritysten kategoriassa Nordic Business Diversity…

Johtajan (ainakin) yhdeksän henkeä

Kuvacredit ”Timo Leppänen/Solita” Johtajan (ainakin) yhdeksän henkeä Johtaminen on kuin työpaikkaruokalan ruoka – sitä arvostellaan aina, vaikka ilman olisi vielä huonommin. Tiimien tai yksilöiden itseohjautuvuus ei ole tavoiteltavaa tai edes mahdollista kaikkialla. Hyvä johtaminen vaatii tiettyjä asioita ja nämä vaateet ovat nyt samat kuin aina ennenkin. Ymmärrysharha siitä, että näin ei olisi, syntyy siitä, että esimerkiksi Linked Inissä johtamisesta keskustelevat ja sen ongelmia pintauttavat lähinnä asiantuntijatyötä tekevät, eivät perinteisten alojen edustajat, joita kuitenkin on edelleen enemmistö. Totta on se, että lähijohtajan – jota sanaa Tuominen ja Lamberg käyttävät mieluummin kuin esihenkilöä – työ on haastavaa. Haasteita voi lähteä purkamaan, vaikka…

Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon?

Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon? PwC järjesti syyskuussa yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen kanssa pk-yritysten toimitusjohtajille, talousjohtajille, omistajille ja hallituksen jäsenille suunnatun webinaarin, jonka teemana oli Omistaja – ymmärrätkö yrityksesi arvon? Webinaarissa yrityksen arvon muodostumisen keskeisiä näkökulmia avasivat PwC:n asiantuntijat Marko Koski ja Ahti Koskilahti. Käytännön kokemuksistaan kertoivat Eteläranta Capital Oy:n toimitusjohtaja Juha Murtopuro ja Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Yhteenvedon tilaisuudesta esitti lopuksi Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Tilaisuuden juonsi PwC:n partneri Enel Sintonen. Yrityksen arvon muodostumisesta alusti PwC:n partnerina yritysjärjestelyjen parissa työskentelevä Marko Koski. Yrityksen arvoa kasvatetaan jatkumona eli käytännössä joko toteuttamalla liiketoimintasuunnitelmaa niin että se on mitattavissa, tai…

Yrityskaupassa ostetaan tulevaisuutta, josta yrityksen tarina kertoo

Yrityskaupassa ostetaan tulevaisuutta, josta yrityksen tarina kertoo Miksi joku haluaa ostaa tai myydä yrityksen? Mitkä ovat ostajan motiivit ja mikä häntä kiinnostaa? Pitäisikö yritysjärjestelyssä käyttää neuvonantajia? Entä mikä merkitys on yrityksen tarinalla? Eteläranta Capital Oy:n toimitusjohtaja Juha Murtopuro kertoi PwC:n ja Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen järjestämässä webinaarissa omista yritysjärjestelykokemuksistaan. Yrityskaupassa ostetaan tulevaisuutta, joten etenkin taloudellisten lukujen ja tulevaisuuden tuotto-odotusten on syytä olla vahvalla pohjalla. Tämä luo hyvät edellytykset hintaneuvotteluille varsinaisessa yrityskauppaprosessissa. Lukuja tärkeämpää on kuitenkin yrityksen tarina, joka luo ostohalukkuutta, kilpailua ja vahvaa kiinnostusta yritystä kohtaan. Ilman hyvää tarinaa on vaikea kuvitella onnistunutta yrityskauppaa. Tarinaan on hyvä kiinnittää…