ETSITKÖ HALLITUSJÄSENTÄ?

Asiantunteva ja aikaansa seuraava hallitus on merkittävä toimija yrityksen menestyksessä.

Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Finlandin toiminnan tarkoitus on edistää pk-yritysten kilpailukykyä vahvistamalla ammattimaista hallitustyötä. Toteutamme tätä tehtävää välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä, kehittämällä jäsentemme hallitusosaamista ja tekemällä hallitustyön merkitystä tunnetuksi.

Miksi pk-yrityksen kannattaa panostaa hallitustyön kehittämiseen?

Hyvä hallitus on tehokkain tapa saada myös ulkopuolista osaamista pk-yrityksen käyttöön. Yrittäjä osaa oman liiketoimintansa ja paljon, mutta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa eteen voi tulla tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus ja näkemys on arvokasta. Hyvä hallitus on sitoutunut yrityksen menestykseen ja osaa tukea toimitusjohtajaa omistajastrategian toteuttamisessa.

Minkälaisissa tilanteissa ulkopuolisesta hallitusjäsenestä on hyötyä?

Hallitusta haastavat erityisesti kasvutavoitteet, kansainvälistymishaasteet, strategiavaiheesta toiseen siirtyminen, sukupolvenvaihdos ja omistajajärjestelyt, osaamisen kehittäminen sekä muutokset markkina- ja kilpailutilanteissa.

Miten välitysprosessi toimii?

  • Tavoitat kauttamme kokeneita, osaavia ja koulutettuja hallitusammattilaisia, jotka ovat halukkaita työskentelemään yrityksesi kasvattamiseksi.
  • Maksullisen välitystoimintamme vahvuutena on oma jäsenistömme, ja lisäksi maanlaajuisen verkostomme jäsenpankki.
  • Aloitamme yhteistyön tutustumalla yritykseen ja kartoittamalla sen nykytilanteen ja tarpeet.
  • Selvitämme omistajastrategian ja autamme keskustellen tunnistamaan ja määrittämään ne tarpeet, joihin uutta hallituksenjäsentä (tai useampia) etsitään ja millaisia jäseniä etsitään.
  • Sen jälkeen luomme hallitusjäsenprofiilin, jonka perusteella käynnistämme haun, johon partnerimme (yli 300) vastaavat toimittamalla hakemuksensa ja CV:nsä.
  • Työryhmä, jolla on osaamista sekä hallitustyöskentelystä, että rekrytoinnista käy läpi ehdokkaat ja valitsee parhaiten kriteerejä vastaavat, jotka esittelemme toimeksiantajalle.
  • Lopullisen päätöksen haastateltavista ja uudesta hallitusjäsenestä tekee aina yritys itse.