Onko monimuotoinen hallitus hypeä vai onko siitä hyötyä PK-yritykselle?

Onko monimuotoinen hallitus hypeä vai onko siitä hyötyä PK-yritykselle

Kiihtyvää vauhtia muuttuva toimintaympäristö ja monimuotoisuus haastavat myös pk-yritysten hallituksia. Mitä monimuotoisuus merkitsee pk-yrityksille, ja onko se merkittävä kasvu- ja menestystekijä? PwC:n ja Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen 25.11. järjestämässä webinaarissa pohdittiin monimuotoisen hallituksen olemusta ja käytännön kokemuksia monimuotoisuutta toteuttavissa yrityksissä.

Webinaarissa monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä kokemuksistaan keskustelivat Incapin hallituksen jäsen ja AvantAdvisor Oy:n perustaja Päivi JokinenNixun hallituksen varapuheenjohtaja Marko Kauppi, Suomisen henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Klaus Korhonen ja PwC Suomen tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta vastaava partneri Niina Vilske. Tilaisuutta fasilitoi Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jaana Komulainen.

Incap oli ensimmäisellä sijalla sekä Nixu ja Suominen viiden parhaan joukossa suomalaisten small cap -yritysten kategoriassa Nordic Business Diversity Index 2021 -tutkimuksessa, jossa eri kokoisten yritysten hallitusten ja johtoryhmien monimuotoisuutta arvioitiin ja pisteytettiin kriteereillä sukupuoli, ikä, kansainvälisyys ja koulutustausta. Monimuotoisuus on siis enemmän kuin sukupuolikysymys.

Panelistit kertoivat, miten he havaitsevat ja kokevat monimuotoisuuden omassa organisaatiossaan ja työssään. Klaus Korhosen mukaan Suomisen kansainvälinen toimintaympäristö kolmella mantereella vaikuttaa monimuotoisuuteen yhtiön toiminnassa. Monimuotoisuusperiaatteiden avulla yhtiö pyrkii päätöksenteossa varmistamaan monipuolisuuden, avoimuuden ja asioiden tarkastelun eri näkökulmista.

Incap teki vuonna 2020 ensimmäisen yritysvastuuohjelmansa. Incapille monimuotoisuuden pääteema on tasavertainen kohtelu. Yhtiössä esimerkiksi koulutukset ovat saatavilla tasapuolisesti miehille ja naisille, eri ikäryhmille ja kansallisuuksille. Lisäksi mitataan sitä, millaista henkilöstöä yhtiöön palkataan, ja toisaalta millaista henkilöstöä yhtiö menettää. Päivi Jokinen totesi Incapissä päässeensä kokemaan monimuotoisuuden ohella inklusiivisuutta eli sitä, että ihminen otetaan huomioon sellaisena kuin hän on.

Marko Kauppi puolestaan totesi, ettei monimuotoisuus sellaisenaan ole itseisarvollista, sillä huolellinen strategian toteuttamiseen tähtäävä hallitustyö johtaa sellaisenaan merkitykselliseen monimuotoisuuteen hallituksen kokoonpanossa. Esimerkiksi samaan elin- ja ystäväpiiriin kuuluvat ihmiset monesti tulevat samankaltaisista taustoista ja muodostavat saman mielisten kuplan. Jos joukkoon liittyy eri ikäisiä ihmisiä erilaisista taustoista, osallistujat voivat oppia uutta ja heidän maailmankuvansa avartua. Sama ilmiö toimii myös yritysmaailmassa. Kauppi korostikin, että hallituksen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä.

Nina Vilskeen mukaan monimutkaistuvassa maailmassa on osattava yhdistellä erilaisia osaamisia, mihin taas tarvitaan yhdessä tekemisen kykyjä ja taitoja sekä erilaisuuden hyväksymistä. Haasteena Vilske näkee sen, että naiset ovat esimerkiksi ylimmässä johdossa aliedustettuina verrattuna koko henkilöstön jakaumaan. Lisäksi hän totesi, että yrityksen kansainvälisyydestä huolimatta esimerkiksi PwC Suomessa ollaan todella suomalaisia, ja että kansainvälisten työntekijöiden joukkoon ottamisessa on vielä kehitettävää.

Lisää monimuotoisuutta pk-yrityksiin – malttia ja sparrausta tarvitaan

Seuraavaksi panelistit siirtyivät pohtimaan, mistä pk-yrityksissä pitäisi aloittaa, kun hallituksen tai johtoryhmän monimuotoisuutta halutaan lisätä. Kaupin ja Korhosen mukaan pitäisi aina lähteä liikkeelle yhtiön strategiasta ja sen toteutusvaiheesta sekä miettiä, mitä osaamista ja kompetensseja hallituksessa ja johtoryhmässä jo on, mitä tarvitaan lisää ja mitä tarpeita kulloinkin priorisoidaan.

Jokinen puolestaan vinkkasi, että kannattaa sparrata kollegan kanssa tarpeista ja prioriteeteista. Lisäksi tulisi olla kärsivällinen ja pohtia rauhassa, onko mietitty ratkaisu oikea. Vilske peräänkuulutti keskustelua ja sparrausta yrityksen omistajan kanssa. Komulaisen mukaan hallitus- ja johtoryhmätyössä on monimuotoisuuden kannalta olennaista rakentaa joukkue, jossa osaamiset ja kyvykkyydet tukevat toisiaan.

Pk-yritysten monimuotoisuuden haasteena panelistit pitivät oikeiden henkilöiden löytämistä erityisesti kansainvälisessä ympäristössä ja korostivat omasta kuplasta ulos astumisen merkitystä. Jokinen totesi, että hallitusjäsenen vaihtuminen muuttaa hallitusta ja sen dynamiikkaa, mikä voi tuntua pelottavalta ja vaatia uskallusta muutoksen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Haasteena voi myös olla omien sokeiden pisteiden tunnistaminen. Kauppi totesi, että uuden hallitusjäsenen ensimmäinen vuosi usein kuluu yhtiöön ja kollegoihin tutustumisessa, minkä jälkeen työ varsinaisesti alkaa.

Hallituksen monimuotoistumisessa panelistit pitivät tärkeinä hyvän johtamisen periaatteita sekä maiden ja organisaatiokulttuurien erojen ymmärrystä. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu erilaisten näkemysten esittämiseen kannustaminen ja avoimen keskustelukulttuurin vaaliminen. Keskustelu pitää myös osata lopettaa ja tehdä päätöksiä. Hallituksen monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen voidaan vaikuttaa myös hallituksen työskentelytapoihin liittyvillä valinnoilla.

Vinkkejä pk-yrityksen johtoryhmän tai hallituksen jäsenen valintaan

  • Juttele ainakin kolmelle arvostamallesi, erilaisia näkökulmia edustavalle ihmiselle.
  • Ylitä ensimmäinen kynnys rohkeasti ja mieti avoimesti mitä yhtiössä jo on, mitä puuttuu ja mitä tarvitaan.
  • Haasta omaa ajatteluasi, tunnista ajatus- ja päätöksentekomallit ja pyri ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.
  • Istu alas, ota tyhjä paperi ja kynä sekä mieti, miten oma joukkue pelaa peliä ja missä tarvitaan vahvistuksia?

Onko monimuotoisuus hypeä vai onko siitä hyötyä? Panelistien mielestä monimuotoisuuden lisäämisestä on ehdottomasti hyötyä.

Blogiteksti perustuu PwC:n ja Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki -yhdistyksen 25.11. järjestämässä ”Monimuotoinen hallitus – hypeä vai hyötyä PK-yritykselle?” -webinaarissa käytyyn paneelikeskusteluun.