Strategian jalkauttaminen Koronan vanavedessä

Strategian jalkauttaminen Koronan vanavedessä

Juuri nyt on selkeyden aika! Hallituksen tehtävä on huolehtia yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Siksi tarvitaan – rahoituksen hankkimisen lisäksi, kykyä pitää kiinni strategiasta ja sen jalkauttamisesta.

Korona ja PK-yritysten rahoitus

Korona virus on sekoittanut maailman talouden maaliskuussa 2020, kun tätä artikkelia kirjoitan. Maa toisensa jälkeen ilmoittaa suuremmista ja suuremmista apupaketeista yritysten pelastamiseksi. Nämä apupaketit ovat aivan välttämättömiä monille toimialoille esim. matkailu, lentoliikenne, ravintola-ala, jne. PK-sektori on ehkä kaikkein eniten uhattuna yksinkertaisesti siksi, että rahoitusasema PK-yrityksissä, eteenkin start-up:ssa, on heikko ja siksi, että isommat yritykset perinteisesti kriisitilanteissa alkavat siirtämään projektejaan ja viivästyttämään maksatuksiaan.

PK-yritysten hallituksissa tilanne on tiukka. Hallitusammattilaiset pyrkivät luonnollisesti vaikuttamaan, että yritysten johto puuttuu ripeästi rahoitusongelmiin esim. ihan konkreettisesti auttamalla yrityksiä hakemaan saatavilla olevaa Korona-kriisitukea eri tahoilta esim. Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset. Ilokseni voin huomata, että näitä rahoituspäätöksiä myös syntyy kiitettävällä nopeudella. Rahoituksen turvaaminen PK-yritykselle, niin tukien, oman pääoman kuin vieraan pääoman avulla on ensisijaisen tärkeätä. Rahoitus tulee viemään, ja sen puute ei vie, yritykset Koronan yli syksyyn 2020.

Strategia ja sen jalkautus kriisissä

Lienee kohtuullista todeta, että rahoituksen puute ”syö” tässä tilanteessa yrityksen pitkän tähtäimen strategian. Itse lähdin tässä kuitenkin jo pohtimaan syksyä 2020 ja tilannetta, jossa PK-yritys on saanut jonkinasteisen Korona – kriisirahoituksen varmistettua ja pidemmän tähtäimen strategia on edelleen validi. Mitäs tässä tilanteessa sitten oikein tehdään?

Strategian jalkauttaminen on aina ISO kysymys, jota yritysjohto ei voi missään yrityksessä, eikä Korona-kriisissäkään, välttää. Tutkimukset kertovat, että merkittävä osa, jopa -40% (esim. Harvard Business Review, 5 Ways the Best Companies Close the Strategy-Execution Gap, Michael Mankins November 20, 2017) strategian potentiaalista hukataan strategian toteuttamisen / jalkauttamisen aikana.

Asiaa on tutkittu, ja siitä on kirjoitettu, paljon kansainvälisesti (esim. Execution – The discipline of getting things done, Larry Bossidy & Ram Charan, 2002). Eri lähteissä on paljon samoja ajatuksia, joita voi kutsua myös parhaiksi käytännöiksi. Niitä ovat mm. seuraavat asiat:

  • kiteytä ja selkeytä strategia,
  • kommunikoi, ja osallista, riittävästi eri organisaation tasoilla,
  • valitse oikeat henkilöt oikeille paikoille,
  • Start less, finish more” eli priorisoi,
  • seuraa toteutuksen etenemistä ja valmenna,
  • palkitse ”tekijät”,
  • opi onnistumisista (ja epäonnistumisista) ja
  • kehitä toteutuksen kulttuuri yritykseen.

Näitä parhaita käytäntöjä voi testata Korona-kriisin tilanteeseen. Lienee selvää, että juuri nyt on selkeyden aika. Epäselvyys luo tehottomuutta eli ihmiset eivät välttämättä tee mitään, kun arjen toiminnot ovat muuttuneet. Tilanne vaatii myös kommunikaatiota ja osallistamista. Tämä tilanne, jos mikä voi synnyttää tiimissä uusia ideoita, jotka kehittävät taas strategiaa eteenpäin. Itsekseni mietin nyt suomalaista sairaalajärjestelmää. Juuri nyt sielläkin oikeat ihmiset pitää olla oikeilla paikoilla! Virheitä ei tässä roolituksessa saa syntyä liikaa. Vanha esimieheni toisti usein lausetta: ”Start less, finish more”. Nyt on todellinen hetki priorisoida tekemisiä ja jättää ei niin tärkeät asiat myöhempään ajankohtaan. Tämä vaatii myös itsekuria meiltä. Toteutuksen varmistaminen vaatii myös seurantaa. Itse koen, että nyt on erityisesti tarve saada tiimit toimimaan. Yksi keino tässä on valmentaminen. Tuloksista pitää palkita ja nostaa esille ne ihmiset, jotka tekevät ne ”käytännön asiat” eli toteuttaminen kunniaan! Markkinoinnissa ja myynnissä tehdään nyt monia testejä esim. mikä digitaalisen markkinoinnin keino tuo uusia maksavia asiakkaita tai miten oikein myyn ”online”. Tekemällä oppii ja tilanne pakottaa nopeuteen oppimisessa. Yllä mainitut asiat luovat yrityksiin strategian jalkautuksen kulttuuria. Ehkä siis Korona-kriisistä syntyy meille jotain hyvääkin…?!

Timo Nieminen
DI, KTM & HHJ PJ
ContractZen Oy kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Helsingin Hallituspartnerit ry:n jäsen