Uskalla kasvaa-tapahtumassa keskusteltiin digitalisaatiosta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti

Uskalla kasvaa-tapahtumassa keskusteltiin digitalisaatiosta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti

Hallituspartnerit Helsinki järjesti 23.9.2020 livestreematun Uskalla kasvaa-tapahtuman, jossa keskusteltiin Korona-ajan digiloikasta ja kasvusta virkistävän käytännönläheisesti. Nämä aiheet ovat olleet käsittelyn kohteena useassa foorumissa viimeisten kuukausien aikana, mutta näin konkreettisiin tapoihin käsitellä asiaa en muista törmänneeni.

Korporaatiolta esimerkkiä start up:lle?

Keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen toi osuudessaan esille sen, miten iso korporaatio voi olla notkea kuten korona-aikana Kesko on toiminnassaan osoittanut. Ronkainen kertoi esimerkin senioripuhelimesta, jonka avulla poikkeustilanteessa palveluja on avattu niille ihmisille, joiden arkea eivät some tai chatti kosketa. Tämä on tärkeä oivallus, sillä digitalisoitujen palvelujen suunnittelussa ovat usein keskiössä käyttäjät, jotka ovat taidoiltaan ja laitteiltaan hyvällä tasolla. Kohdeasiakaskunnan ulkopuolella jätetään paljon potentiaalia, kuten esimerkiksi ikääntyvä väestö, joka nykypäivänä Suomessa on entistä maksukykyisempää. Tästä notkeudesta ja innovatiivisuudesta voisi moni start up-yrityskin ottaa oppia.

Ronkainen toi esille myös osuudessaan digitalisaation mukanaan tuoman läpinäkyvyyden – erityisesti johdossa. Tällä hän tarkoitti sitä, että datan ja tiedon tulisi olla jokaisen työntekijän, ja enenevissä määrin myös asiakkaan saatavilla. Johtajien asema tiedon haltijoina on muuttunut myös suuryrityksissä. Tämä on mielenkiintoinen, tunnustettu, mutta harvemmin käytännössä toteutettu oivallus. Olen Ronkaisen kanssa yhtä mieltä siitä, että avoimuuden suunta on oikea ja tiedon avoin saatavuus ketteröittää organisaatioita, poistaa siiloja sekä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen nopeammin.

Kansainvälistyminen ja kasvu on arkista työtä ja siihen pitää antaa aikaa

Tapahtuman päätti Greenstepin hallituksen puheenjohtajan sekä laajan hallituskokemuksen omaavan Tore Teirin puheenvuoro kansainvälistymisestä ja kasvun rohkeasta hakemisesta. Sopivampaa puhujaa ei tilaisuus olisi voinut saada, onhan Greenstep tehnyt juuri vuoden alussa uusia askelia kansainvälistyäkseen avaamalla toimipisteitä Ruotsissa ja ottamalla aktiivisemman roolin kansainvälisessä MSI Global Alliance-verkostossa. Verkoston avulla Greenstep mahdollistaa asiakkailleen palvelunsa noin 150 maassa. Teirin osuudessa kosketti erityisesti sen käytännöllisyys. Teir sanoi kansainvälistymisen vaativan aikaa; aikaa tavata ihmisiä, aikaa rakentaa verkostoja, aikaa pohtia toimintoja jokaiseen toimintaympäristöön sopivaksi sekä aikaa rakentaa organisaation kulttuuria uudelleen myös emomaassa. Näin selkeä ilmaisu kansainvälistymiseksi tehtävästä työstä on poikkeuksellista tämän päivän tilanteessa, jossa helposti uskotaan, että kansainvälistymiseen riittää englanninkieliset nettisivut ja verkkokauppa.

Tapahtuma oli mielenkiintoinen ja uskon osallistujien jakavan kanssani mielipiteeni, että käytännönläheisiä esimerkkejä tarvitaan kannustamaan yrityksiä kasvamaan. Esimerkit auttavat yrityksiä luomaan oman tapansa rakentaa yrityskentän kipeästi tarvitsemaa kasvua, niin koti- kuin ulkomailla tänä poikkeuksellisena aikana.

Heli Häyrynen, Ph.D (econ), MA (ed.), Greenstep Oy / Partner, Greenstep Academy