Miksi immateriaalioikeudet kuuluvat hallituksen agendalle?

Miksi immateriaalioikeudet kuuluvat hallituksen agendalle?

Aineeton omaisuus ja sitä määrittelevät IP-oikeudet (IPR, immateriaalioikeudet, teollis- ja tekijänoikeudet) kuuluvat pk-yritysten hallitusten agendalle. Hallitukselle IPR-asioiden hoito on osa hallinnon ja toiminnan asianmukaista järjestämistä ja varainhoidon valvontaa. Aineettomat oikeudet kuuluvat osaksi yrityksen strategiaa, joko erillisenä IPR-strategiana tai osana esim. brändistrategiaa, riskienhallintasuunnitelmaa ja kilpailijaseurantaa.

Aineettoman omaisuuden merkitys vaihtelee yrityskohtaisesti, mutta kasvua ja kansainvälisyyttä tavoitteleville yrityksille se on merkittävä menestystekijä. Myös yrityskaupoissa aineettomat oikeudet nousevat esille.

Digitalisaatio, AI, data- ja verkostotalous ovat lisänneet niiden yritysten määrää, joilla IPR on olennaisessa asemassa yrityksen strategian kannalta. Huolimattomasti hoidetut IPR-asiat voivat muodostaa yritykselle merkittävän riskitekijän, joka jopa estää uusille markkinoille menon, tuotteen tai palvelun lanseerauksen tai suunnitellun yrityskaupan. Kaikilla yrityksillä aineetonta omaisuutta ovat vähintään toimi- ja domain-nimet ja liikesalaisuudet, useimmilla on myös rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia. Patentit, hyödyllisyysmallit ja mallioikeus kuuluvat monilla toimialoilla yritysten omaisuuteen.

Hallituksen jäsenen tulisi varmistaa, että yrityksellä on ymmärrys seuraavista aineettomiin oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä:
– Mitkä ovat yritykselle olennaiset aineettomat oikeudet?
– Miten ne vaikuttavat yrityksen arvoon?
– Minkälainen investointi IPR on yritykselle?
– Miten omaisuuden kerryttäminen ja suojaaminen on hoidettu?
– Mitä riskejä yrityksellä on IPR-alueella ja miten ne hallitaan?
– Kenen vastuulla IPR-asiat ovat yrityksessä ja onko käytettävissä riittävästi alan osaamista?

Suomen kansallista aineettomien oikeuksien strategiaa ollaan uudistamassa. Kaisa Olkkosen vetämän kansallisen IPR-strategian ohjausryhmän ehdotus julkistetaan lähiviikkoina ja työ jatkuu ministeriöissä kohti Valtioneuvoston periaatepäätöstä syksyllä. IPR-strategian visiona on, että Suomessa on 2030 tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö, joka kasvattaa Suomen ja suomalaisten toimijoiden aineetonta omaisuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteena on mm. luoda konkreettisia keinoja lisätä pk-yritysten IPR-osaamista sekä paikallisen ja yrityskohtaisen tuen tarjoamista kasvua tavoitteleville yrityksille.

Hallitusammattilainen ja kansallisen IPR-strategian ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisa Olkkonen ja Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä keskustelivat Hallituspartnerit Helsinki – Boardprofessionals Finlandin partneri Katri Sipilän kanssa aineettomista oikeuksista HPH-BPF:n aamutreenissä 18.5.21. Aamutreenien tallenne on katsottavissa https://bit.ly/3bxQ4cL

#ipr #iprights #hallitustyö #kasvuyritys #kansainvälistyminen #riskienhallinta #strategia #innovaatiot #datatalous #digitalisaatio

Katri Sipilä
partneri, hallituksen jäsen
HPH-BPF