”Etätyön invaasio?”

”Etätyön invaasio?”

Koronan myötä ihmiset ympäri maailman ovat joutuneet työskentelemään etänä. Tämä on itse asiassa onnistunut yllättävän hyvin ja nyt moni yritys miettii, että mitä jos tämä olisikin hyödyllinen tapa myös jatkossa?

On selvää, että osa yrityksistä on kärsinyt, mutta osa myös hyötynyt, Koronasta. Häviäjien joukkoon kuuluu varmasti lentoliikenne ja koko matkailuala. Hyötyjänä oli ilmiselvästi verkkokauppa-sektori ja IT-ala, mutta myös hieman ehkä yllättävästi esim. kuluttajia palveleva sangen perinteinen rautakauppa – sektori. Keväällä ja kesällä moni etätöitä tekevä suuntasi energiansa myös puutarhan ja terassien kunnostukseen!

Voiko vielä odottaa, että Korona oli lyhyt poikkeus ja kaikki palaa pian normaaliksi? Ehkä ei kuitenkaan. Aikaisempiin viime aikojen epidemioihin verrattuna tämä kerta on ollut pysäyttävämpi, kuin ”SARS potenssiin pii”. Miten yritysten tulisi siis mennä tästä eteenpäin?

2020 syys-lokakuun Harvard Business Review:ssä oli mielenkiintoinen artikkeli Adabt Your Business to the New Reality (https://hbr.org/2020/09/adapt-your-business-to-the-new-reality). Ko. artikkeli kuvasi havainnollisesti mm. muutoksia ihmisten toiminnassa, kun olemme etätöissä. Alamme esim. parantamaan kotitoimistolla sekä fyysisiä että digitaalisia fasiliteetteja. Tämä luo lisää kysyntää kansatalouksissa ko. sektoreille. Samalla on huomattavaa, että perinteisten toimistotilojen ja liikkumisen kysyntä vähenee. Tästähän tulee näin ajateltuna itse asiassa yritysstrategian peruskysymys, (1) missä liiketoiminnassa olemme.

Itse jäin miettimään uutisten pohjalta, että osasivatko monet toimialat esim. rautakauppa-sektori vielä hyödyntää muutosta maksimaalisesti (2)? Mitä liiketoiminnassani muutan, jos etätyöt jatkuvat? Entä verkkokauppa-sektorilla, miten skaalaan nopeasti liiketoiminnan moninkertaiseksi?

Suomessa Teknologiateollisuus on edelleen merkittävä toimiala kansantalouden kannalta. Se on Suomen suurin elinkeino; yli 50%:ia koko viennistä ja 28% BKT:n arvonlisäyksestä. Usein Teknologiateollisuuden yritysten toimitusketju on globaali. Käytäntö on nyt osoittanut, että ihan kaikki prosessit, esim. toimittajien tarjouspyyntö-tarjousprosessi, eivät ole vielä riittävän digitaalisia. Miten siis varmistan, että nämä toimitusketjut ovat jatkossa ohjattavissa digitaalisesti ja kaikki olennainen data on käytettävissä ”pilvessä”, eikä vain työtekijöiden sähköposteissa ja tietokoneiden exceleissä? (3)

Monen yrityksen hallituskin voisi myös miettiä, että kuinka digitaalista oma (hallituksen) toiminta oikein on? Olisiko syytä näyttää tässä omaa esimerkkiä? (3)

Etätyö on tullut osaksi arkeamme. Nyt olennainen kysymys on, että miten muutat liiketoimintaasi niin, että:

  1. Etsit etätyöhön liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia oman yrityksen liiketoimintaan,
  2. Hyödynnät maksimaalisesti ko. mahdollisuudet sisäisesti ja ulkoisesti ja
  3. Jos et pysty hyödyntämään etätyön mahdollisuuksia, niin minimoit siihen liittyvät riskit liiketoimintasi kannalta.

Timo Nieminen
DI, KTM
HHJ, HHJ PJ
Hallituksen puheenjohtaja
ContractZen Oy