Miten kävi, kun kilpailukenttä muuttui kansainväliseksi

Miten kävi, kun kilpailukenttä muuttui kansainväliseksi

PwC:n yhdessä Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland -yhdistyksen kanssa järjestämässä webinaarissa pureuduttiin kansainvälistymiseen.
Puheenvuoroissa tuli esiin, kuinka kansainvälistymiseen tarvitaan uusi kartta. Arto Metsänen kiteytti hyvin ajatuksen siitä, että kansainvälinen yritys ei voi toimia onnistuneesti, ellei se toimi lokaalisti uudella markkinalla. Kansainvälinen johtoryhmä ei muuta ainoastaan yrityksen kieltä vaan myös toimintatavan vientiyrityksestä aidosti kansainväliseksi yritykseksi. Alexander Rosenlew korosti maaorganisaatioiden merkitystä paikallisen markkinan tuntemisessa mm. oikeiden jakeluteiden valintoihin liittyvissä kysymyksissä ja olemassa olevien paikallisten suhteiden hyödyntämisessä. Oikeat henkilövalinnat niin yrityksen johdossa kuin paikallisorganisaatioissa ovat onnistumisen tae.

Kansainvälistyminen voi onnistua vain, jos yrityksellä on selkeä visio ja strategia, joihin sitoudutaan, ja joista viestitään selkeästi niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Omistajien sitoutuminen kansainvälistymiseen tulee olla selvää aikaisessa vaiheessa, ja selkeän tarinan avulla varmistetaan yhteistyö niin toimitusjohtajan, hallituksen ja omistajien välillä kuin rahoittajien suuntaan. Henkilöstöä tulee kuunnella ja sille tulee viestiä usealla kielellä, jotta kaikilla on tieto yhteisestä suunnasta.

Hallituksen tulee olla innostunut yrityksen kansainvälistymissuunnitelmasta ja toimia johdon sparraajana fokuksen varmistamisessa. Hallitusjäsenten arvo tulee oikeiden kysymysten esittämisestä, mutta myös kokemus ja kontaktit alalta ovat hyödyksi.
Asiantuntijoiden rooli on kansainvälisillä markkinoilla selviytymisen ehto, kuten Sirpa-Helena Sormusen puheenvuorossa tuli hyvin esiin. Hän painotti omassa työssään hyvän etukäteisymmärryksen varmistamista niin lakiasioiden kuin vastuullisuusasioiden suhteen. Hänen kommenttinsa vastuullisuuden merkityksestä yritysten toiminnassa kiteytti hyvin osallistujien näkemyksen aiheen tärkeydestä: ” Vastuullisuusasioissa kannattaa aina olla kolme askelta tukevasti edellä.” Tämä pätee niin toimivaan johtoon kuin hallitusjäseniin ja on hyvä muistutus hallitusten jäsenille.

Webinaarissa 3.6 kuultiin puheenvuorot Arto Metsäseltä, CEO 2009-2020, Glaston, Alexander Rosenlewilta, CEO, Orthex ja Sirpa-Helena Sormuselta, General Counsel, Fortum.

Kirjoittaja: Johanna Arantola-Hattab, HPH-BPF –jäsen.