KAIKKI JÄSENET

A

Karri Alameri
Pihla Allos
Laura Apilo
Pekka Averio

B

Juha Blomster
Henri Bucht

 

C

 

 

D

 

E

Markus Einiö
Mikko Eskola

 

F

Johan Flykt

 

 

G

Virve Groning
Amos Gyllenbögel

 

H

Jyri Hagman
Tapani Haavisto
Juha Hakavuori
Juha-Pekka Halmeenmäki
Kristiina Hautakangas
Antti Hellberg
Satu Heikintalo
Seppo Heikura
Jyrki Heinimo
Jouni Heinonen
Markku Herrala
Hannu Hervos
Paul Holm
Riitta Huuhtanen
Marianne Hynninen
Jukka Hämäläinen

 

I

 

 

J

Kyösti Järnefelt

 

K

Anja Kahri
Mikko Kalhama
Soile Kankaanpää
Heikki Kapanen
Kimmo Karhunen
Anna-Maija Karjalainen
Jyrki Kaskinen
Esa Kinnunen
Petri Koivula
Katja Kolehmainen
Tapani Koski
Anne Koskinen
Anssi Krooks
Maija Kuusi

 

L

Antti Laakso
Minna Liuksiala

M

Carl-Gustav Malmström
Nina Markkanen
Juha Martikainen
Reijo Mesimäki
Meeri Muikku
Ari Mårtensson
Harri Mäkitie

 

N

Kristiina Nieminen
Timo Nieminen
Timo Niskanen
Marko Nokka
Pertti Nupponen
Roy Nurmi
Timo Nurmilaukas
Eero Nuutinen
Satu Nylen

O

Risto Ojala
Terhi Okkonen

P

Timo Palmula
Lauri Palojärvi
Heikki Palosuo
Hannu Pellinen
Tuija Pesonen
Juha Pinomaa
Heini Pirttijärvi
Juhani Pitkäkoski
Arto Pohjonen
Kai-Uwe Prokki
Karri Pulli
Leena Puntila
Päivi Puntila
Kai-Petteri Purhonen

 

Q

 

 

R

Timo Raikaslehto
Antti Rantalainen
Pekka Rautala
Jaakko Rissanen
Seppo Ruohonen
Kirsi Räikkönen

S

Kati Saari
Ari-Pekka Saarikangas
Aki Saarinen
Leena Saarinen
Mikko Saastamoinen
Risto Salo
Kiuru Schalin
Ilkka Seppälä
Arto Seppänen
Vesa Silaskivi
Katri Sipilä
Klaus Skogberg
Kati Suurmunne
Raija-Leena Söderholm

T

Virpi Takala
Roope Takala
Göran Tallberg
Tiina Talvitie
Tapani Taskinen
Maarit Tiililä
Ilpo Tolonen
Juha Tukiainen
Jouko Tuominen
Ilkka Tykkyläinen

U

 

V

Markko Vaarnas
Jari Vahtola
Esko Valkeala
Kari Vanhalakka
Terhi Vapola
Pekka Vartiainen
Ari Virtanen
JP Virtanen
Ilkka Viskari
Sari Vuola-Vuorinen
Olli Vähänen
Kaj Väätäjä

W

Christoffer Wasastjerna
Klaus Wasastjerna
Tove Westermarck
Matti Wetterstrand
Jan Wikström
Ilkka Wäck

X

 

Y

Pentti Yliheljo
Lasse Yrjänä

Z

 

 

Å

 

Ä

 

 

Ö

 

 

Minna Arve

Hannu Berger

Timo Ekman

Vesa Harilo

Raija Harjula

Elina Herrala

Jukka Hulkkonen

Juha Immonen

Timo Jaatinen

Jukka Järvi-Laturi

Jarkko Kaplin

Timo Ketonen

Harri Koponen

Pasi Kusmin

Altti Kuorikoski

Jyri Kuusela

Tuomas Kyttä

Tapio Laakso

Reijo Laaksonen

Jouko Lehtonen

Teija Leino

Mikko Leppälä

Maria Lindbom

Peter Lindström

Harri Lukander

Jari Lähteenmäki

Timo Makkonen

Olli Manner

Esko Miikkulainen

Eero Mäkinen

Pekka Pajamo

Simo Palokangas

Jouni Parkkonen

Juhani Pirttisalo

Heikki Pylkkänen

Toni Rannikko

Olli Raunio

Tuija Rompasaari-Salmi

Kari Ruusunen

Veli-Matti Savo

Minna Storm

Kimmo Suupohja

Marjut Urpo

Miikka Uurto

Lennart Varjo

Markku Vehmanen

Paula Virri

Tomi Välimäki

Matti Wendelin

Milla Wiren

Hannele Wolf-Mannila